Ulisses

ULISSES to system bazodanowy (dostarczany w trybie SaaS) dający możliwość organizacjom skupionym wokół bezdomności prowadzenia bazy danych gromadzącej informacje na temat osób, których dotknęła bezdomność, świadczonych im pomocy, udzielanych świadczeń przez placówki z możliwością wyciągania zestawień pozwalającym na prowadzenie statystyk placówki.
Użytkowanie aplikacji może mieć dwojaki charakter, autonomiczny - w przypadku nie współdzielenia bazy danych oraz uwspólniony - co pozwala na współpracę zestandaryzowaną pomiędzy różnymi ośrodkami.

Zachęcamy wszystkich skupionych wokół tego rodzaju działalności do zapoznania się z możliwościami poprzez kontakt z nami.

 

 

IT Poland